phpghMzs5

圖片來源:自由時報

文/台灣回憶探險團

最近黃虎旗悠遊卡發行,引起搶購,黃虎旗也成為熱門話題。

121 年前,1895 年 4 月馬關條約簽訂,大清帝國將臺灣澎湖讓與日本,日本隨即進行接收臺灣的準備。消息傳來臺灣引起各界震驚,清國已統治 200 多年,臺人也無法想像日本人來會如何,一整個想要「維持現狀」,也認為清國在別的地方戰敗,割讓臺灣沒有道理。於是許多人開始嘗試讓列強介入等手段,進行補救措施。

5 月 15 日,時為臺灣巡撫的唐景崧與臺人仕紳溝通後,發表《臺民布告》,大意是「臺灣已被清國統治 200 多年了,竟然被割讓,我們想『維持現狀』,只好先後去找英、俄、法、德等國看能否介入,結果都碰壁。不得已我們只好獨立了,等事情告一段落再看看中國要如何處理。臺人不惜一戰,也會去內地 (中國) 募款,願意幫忙的人,臺灣的金礦煤礦土地等資源,都可以來共同開發分享利益。

如果各國願意出來主持公道讓臺灣還給中國,我們也願意拿臺灣擁有的利益來回報。不是臺灣無理,而是莫名其妙被割讓也太沒道理了。希望各方勢力多多幫忙。」

總之就是一份「想維持被清國統治 + 不想被日本統治,外國人又不幫忙,所以只好獨立了」的宣言。《臺民布告》開啟「臺灣民主國」序曲,10 天後獨立典禮登場,「臺灣民主國」正式成立。

延伸閱讀:1895.4.17 馬關條約簽訂

《臺民布告》全文:

我臺灣隸大清版圖二百餘年。近改行省,風會大開,儼然雄峙東南矣。乃上年日本肇釁,遂至失和。朝廷保兵恤民,遣使行成。日本要索臺灣,竟有割臺之款。事出意外,聞信之日,紳民憤恨,哭聲震天。雖經唐撫帥電奏迭爭,並請代臺紳民兩次電奏,懇求改約,內外臣工,俱抱不平,爭者甚衆,無如勢難挽回。

紳民復乞援於英國,英泥局外之例,置之不理。又求唐撫帥電奏,懇由總理各國事務衙門商請俄、法、德三大國併阻割臺,均無成議。嗚呼慘矣!查全臺前後山二千餘里,生靈千萬,打牲防番,家有火器。敢戰之士,一呼百萬,又有防軍四萬人。豈甘俯首事仇?今已無天可籲,無人肯援。臺民惟有自主,推擁賢者,權攝臺政。

事平之後,當再請命中國,作何辦理。倘日本具有天良,不忍相強,臺民亦願顧全和局,與以利益。惟臺灣土地政令,非他人所能幹預。設以干戈從事,臺民惟集萬衆禦之。願人人戰死而失臺,決不願拱手而讓臺。所望奇材異能,奮袂東渡,佐創世界,共立勛名。至於餉銀軍械,目前儘可支持,將來不能不借貸內地。不日即在上海、廣州及南洋一帶埠頭,開設公司,訂立章程,廣籌集款。臺民不幸至此,義憤之倫,諒必慨為佽助,洩敷天之恨,救孤島之危。

如肯認臺灣自立,公同衛助,所有臺灣金礦、煤礦以及可墾田可建屋之地,一概租與開闢,均沾利益。考公法:讓地為紳士不允,其約遂廢;海邦有案可援。如各國仗義公斷,能以臺灣歸還中國,臺民亦願以臺灣所有利益報之。臺民皆籍閩、粵,凡閩、粵人在外洋者,均望垂念鄉誼,富者挾貲渡臺,臺能庇之,絕不欺凌;貧者歇業渡臺,既可謀生,兼同洩憤。此非臺民無理倔強,實因未戰而割全省,為中外千古未有之奇變。臺民欲盡棄其田裡,則內渡後無家可依;欲隱忍偷生,實無顏以對天下。

因此槌胸泣血,萬衆一心,誓同死守。倘中國豪傑及海外各國能哀憐之,慨然相助,此則全臺百萬生靈所痛哭待命者也。特此布告中外知之。

(本文、標題由台灣回憶探險團授權轉載,未經允許、不得轉載。)


延伸閱讀:

【歷史解密】民初也有諸葛亮!課本裡登場就被刺殺的宋教仁,原來是革命的第一智謀者

【歷史解密】臺灣是何時開始被「中國化」?355 年前的今天,中國第一個在臺政權誕生

歷史解密》被遺忘的「抗日」故事:七十年前的這一天,台灣遭到中華民國的轟炸…